Nadzory inwestorskie
Wykaz nadzorów inwestorskich

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Obrzeżnej Zachodniej nad ulicą S.Batorego w Mysłowicach
Zamawiający: Urząd Miasta Mysłowice

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad drogą ekspresową S1 w miejscowości Lędziny
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Roboty mostowe i konstrukcyjno-budowlane w kontrakcie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - Etap I i Etap II faza 1
Zamawiający: Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach

Przebudowa mostów w ciągu drogi krajowej nr 86 w km 2+368 jednia prawa i lewa nad rzeką Czarna Przemsza oraz w km 2+571 jezdnia prawa i lewa nad kanałem rzeki Czarna Przemsza w miejscowości Wojkowice Kościelne
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Pniówka w km 241+809 w miejscowości Paczynka
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Remont Drogi Krajowej nr 46 odc. Herby-Częstochowa od km 171+500 do km 179+700 wraz z rozbudową skrzyżowania w miejscowości Herby
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Remont nawierzchni Drogi Krajowej nr 11 od km 573+873 do km 574+185 wraz z korektą parametrów skrzyżowania z ul. Korola w miejscowości Tarnowskie Góry
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Remont ul. Bielskiej w Katowicach ( etap I i II )
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Odnowa nawierzchni Drogi Krajowej nr 94 na odc. Olkusz – Zederman
Zamawiający: Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Przebudowa ul. Reymonta w Katowicach ( odc. od ul. Wojewódzkiej do ul. Jagiellońskiej )
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory – Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wodzisławskiej w Żorach, budowa ekranów akustycznych E1, E2 i E3
Zamawiający: Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej – obiekty: wiadukt drogowy Rw-4, wiadukt drogowy Rw-5, wiadukt drogowy Rw-6, ekrany akustyczne dla odcinka R1
Zamawiający: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice

Przebudowa Al. Korfantego na odc. od ul. Karłowicza do ul. Telewizyjnej
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Przebudowa ul. Mikołowskiej w Katowicach ( odc. od zjazdu z autostrady A4 do ul. Poniatowskiego )
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Przebudowa salonu i serwisu samochodowego w Chorzowie przy ul. Zielony Zaułek 2
Zamawiający: PPUH „Multexim” sp. z o.o.

Przebudowa ul. Kołodzieja na odcinku od ul. Tartacznej do przejazdu kolejowego
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Przebudowa ul. Mieszka I w Katowicach
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Przebudowa ul. Chorzowskiej w Katowicach ( odc. od ul. Brackiej do „Żyrafy”)
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinki Z1 i Z2 w Zabrzu – obiekty: wiadukt drogowy Zw-17, wiadukt drogowy Zw-13, przejście podziemne ZpJ, przejście podziemne Zp14, ekrany akustyczne, mury oporowe
Zamawiający: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice

Remonty i przebudowa obiektów mostowych na terenie miasta Chorzów w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szeptyckiego w Katowicach
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu
Zamawiający: Gmina Sosnowiec

Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu DK 44 w m. Bieruń
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przebudowa wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S-1 w ciągu ul. Tuwima w m. Sosnowiec
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przebudowa parkingu po północnej stronie obiektu Silesia Atrium w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 138
Zamawiający: MOSTOSTAL Warszawa S.A.

Rozbiórka wiaduktu nad drogą krajową DK-88 w km 7+091 w m. Kleszczów
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z elementami infrastruktury drogowej i obiektami inżynierskimi w zakresie robót mostowych, konstrukcyjno-budowlanych oraz hydrotechnicznych
Zamawiający: Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej
Termin realizacji: 11.2013 ÷ 05.2015

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej odcinek "Zachód" - Kontrakt G2 w Gliwicach - obiekty: wiadukt drogowy WD-0.93, most drogowy MD-0.93, kładka technologiczna KP-0.93, mury oporowe z gruntu zbrojonego przy węźle Śliwki oraz przy ul. Getta Warszawskiego
Zamawiający: Drogowa Trasa Średnicowa SA Katowice
Termin realizacji: 02.2013 ÷ 01.2016

Budowa mostu dla rzeki Bierawki pod nasypem PKP linii 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny z włączeniem do istniejącego koryta.
Zamawiający: Kompania Węglowa SA
Termin realizacji: 08.2013 ÷ 07.2014

Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie
- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
Termin realizacji: 12.2013 ÷ 08.2015

Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu autostrady A4 w km 328+495 (jezdnia lewa i prawa) w miejscowości Ruda Śląska nad ul. Kochłowicką
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na moście w ciągu autostrady A-4 nad rzeką Kłodnica w km 317+540 jezdnia do Krakowa w m. Zabrze Makoszowy
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie n/t PKP w ciągu autostrady A4 w km 331+580 (jezdnia lewa) w miejscowości Ruda Śląska
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 06.2014 ÷ 11.2014

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4426S Landek - Ligota - Mazańcowice - Stare Bielsko n/p Wapienica w Mazańcowicach
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej
Termin realizacji: 06.2014 ÷ 11.2014

Budowa węzła komunikującego tereny inwestycyjne w Psarach z DK 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II- Droga krajowa 86 - obiekty: wiadukt drogowy nad DK-86, przejście podziemne pod DK-86, ekrany akustyczne, mury oporowe w technologii gruntu zbrojonego
Zamawiający: DL Project Management S.A.
Termin realizacji: 10.2015 ÷ 08.2016

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK40 w km 97+665 nad rzeką Pniówka w miejscowości Bycina
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 07.2015 ÷ 03.2016

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK40 w km 92+526 nad potokiem Toszeckim w miejscowości Niewiesze
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 07.2015 ÷ 03.2016

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK-46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 05.2015 ÷ 08.2015

Przebudowa estakady w ciągu drogi ekspresowej S-1 w km 544+195 wraz z przebudową dojazdów do estakady w zakresie od km 543+977,45 do km 544+427,45 w m. Sosnowiec
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 10.2015 ÷ 12.2016

Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu autostrady A4 (jezdnia zbiorcza prawa) nad ul. Trzy Stawy w km 339+910 w m. Katowice
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na estakadach w ciągu DK-94b w km 39+778 i 39+760 jezdnia prawa i lewa w m. Sławków
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 09.2015 ÷ 11.2015

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki nad ul. Rzepakową w Katowicach
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Termin realizacji: 05.2015 ÷ 10.2016

Przebudowa ul. Zaopusta w Katowicach w zakresie branży drogowej
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Termin realizacji: 10.2015 ÷ 05.2016

Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku
- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim
Zamawiający: Urząd Miasta Rybnika
Termin realizacji: 04.2015 ÷ 12.2015

Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ulicy Raciborskiej do ulicy Racławickiej w Rybniku
- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim
Zamawiający: Urząd Miasta Rybnika
Termin realizacji: 11.2014 ÷ 08.2015

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej (Etap VI) w Rybniku
- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim
Zamawiający: Urząd Miasta Rybnika
Termin realizacji: 10.2015 ÷ 09.2016

Przebudowa ulicy Markwioka w Dębieńsku i ulicy Staffa w dzielnicy Czuchów
Zamawiający: Zarząd Dróg i Słuzby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach
Termin realizacji: 09.2015 ÷ 12.2015

Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w rejonie CH AUCHAN
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Termin realizacji: 06.2016 ÷ 09.2016

Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ulic Pukowca - Pośpiecha w Katowicach
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Termin realizacji: 06.2016 ÷ 09.2016

Przebudowa skrzyżowania ul. Kołodzieja z ul. Bielską w Katowicach
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Termin realizacji: 06.2016 ÷ 09.2016

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 2+020 do granic Miasta Rybnika (Etap VII)
- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim
Zamawiający: Urząd Miasta Rybnika
Termin realizacji: 05.2016 ÷ 11.2016

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK-94 nad rzeką Drama w km 248+078 w m. Karchowice
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 05.2016 ÷ 12.2016

Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu M/WA/02 w ciągu autostrady A-4, km 318+340 (jezdnia prawa) oraz km 318+360 (jezdnia lewa) w m. Zabrze
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin realizacji: 06.2016 ÷ 11.2016
oOo
nasi partnerzy
zamknij ›
zamknij ›
 
zamknij